“Retail trends praktisch maken”

Samen met een trendonderzoeker van Corio heb ik gewerkt aan een managementpresentatie over Retailontwikkelingen. De resultaten uit Corio trendonderzoek zijn pragmatisch en functioneel gekoppeld aan de Corio Strategie voor Favourite Meeting Places. Met de visuele presentatie worden trends over winkelbelevingen gekoppeld aan bestaande winkelconcepten. Deze voorbeelden geven handvatten voor het ontwikkelen van initiatieven binnen winkelcentra. Tevens heb ik de Corio onderzoeker tips gegeven om geschreven trendrapportages visueler te presenteren.

Skills:  Meedenken, Storybeelden, Winkel
Client:  Còrio Nederland (2013)
“Retail trends praktisch maken” - eefke || Blendid Concepts