Samen laten zien waar je écht voor staat.

Je komt sterker voor de dag als je laat zien waar je als organisatie écht voor staat. Dat geldt voor alles wat je doet. Het gaat om samenhang tussen strategie en mens en om samenspel tussen afdelingen en expertises. Zonder een consistente doorvertaling van waarden en identiteit naar communicatie, gedrag en locatie – laat je kansen liggen om betekenisvol te zijn. Voor jouw eigen mensen en voor jouw doelgroep. Voor nu en voor later. 

 

Samen werken aan het fundament voor verandering.

 

Ik ben Eefke Schramade. In mijn werk streef ik naar veranderingen die er echt toe doen. Inzicht bieden in de context die belangrijk is voor een vervolg. Werken aan een fundament voor verandering passend bij mens en organisatie. Een fundament voor totaal belevingen vanuit ruimten, gedrag, communicatie, technologie en proces. Dat doe ik vanuit zelfstandig ondernemerschap of vanuit een dienstverband. Zo was ik in 2012-2013 full time in dienst van ING Nederland. Daar werkte ik aan het ontwikkelen en realiseren van vier nationaal vernieuwde bankwinkel formules met bijbehorend interieur, koffie service concept en klantcommunicatie. En dit jaar werk ik vanuit WorkWire als senior workplace consultant/ brand strategist aan vraagstukken gericht op veranderingen binnen werkomgevingen.

 

Over Eefke Schramade

 

Ik ben universitair opgeleid als jurist, met als specialisatie Europees en Internationaal Recht. Mijn loopbaan is begonnen bij de rechtbank en bij diverse ministeries. Na 8 jaar Rijksoverheid en een switch in crisistijd (2010) heb ik mezelf ontwikkeld tot een brede gesprekspartner voor verander- en vernieuwingsopgaven vanuit (merk)identiteit, conceptontwikkeling en inventieve (visuele) tools.

Verandering begint bij jezelf.  Mijn ommezwaai begon door ‘gewoon’ te doen. Als conceptueel bedenker, beelddenker, aanjager van creatief denken en projectmanager van belevingsresultaten. Naast het ondernemerschap bloeide er ook een gezin op. Inmiddels ben ik moeder van twee jongens.

Voor 2019 oriënteer ik mij op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Het lijkt mij mooi om vanuit mijn bijzondere achtergrond betekenisvol te zijn voor de zorg.

Volg mij via LinkedIn en zie mijn projecten voor een visuele selectie van mijn werk door de jaren heen.

Samen-laten-zien-waar-je-écht-voor-staat.
Samen laten zien waar je écht voor staat. Over eefke.